1. Home»
  2. Subsidieregeling »
  3. Doelgroep subsidieregeling

Doelgroep subsidieregeling

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen of een samenwerkingsverband van rechtspersonen. Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gericht op of komt ten goede aan MKB-ondernemingen in West-Brabant.