1. Home»
  2. Nieuws »
  3. Gaming in de zorg

Gaming in de zorg

25 oktober 2016

Met inzet van REAP-subsidie nam NHTV Business BV initiatief om te onderzoeken of er voldoende vraag is naar serious gaming in de gezondheidszorg. Samen voerden Atlantis Games, LEN training en coaching, Millius en Atoms2Bits een haalbaarheidsstudie uit voor de BV Games4Health. Voor zover bekend is dit het eerste project waarin zorgprofessionals, zorgafnemers, game-ontwikkelaars en academici zijn samengebracht. Het gevormde netwerk maakt het mogelijk om daadwerkelijk te komen tot goedgekeurde games voor de zorg.

 

Wat zijn serious games?
Serious games zijn spellen bedoeld voor educatie, gedragsverandering en het versterken van samenwerking. Leren wordt op deze manier leuk gemaakt. De toepassingen voor serious games zijn breed. In het onderwijs bijvoorbeeld kunnen serious games een oplossing bieden voor minder passieve (en dus saaie) methoden om kinderen nieuwe vaardigheiden bij te brengen. 

 

Gevolgen van de studie
De haalbaarheidsstudie leidde tot de ontwikkeling van vervolgprojecten waarvoor nog financiering wordt gezocht. Twee voorbeelden van vervolgprojecten zijn:

  1. Een game over eetgedrag
    Het ontwikkelde concept voor eetgedrag van kinderen kan onderdeel zijn van het ‘consultatiebureau van de toekomst’. Hier wordt momenteel aan gewerkt met de GGD Hart van Brabant, in samenwerking met Hogeschool Utrecht en AMC Utrecht. Inmiddels is een samenwerkingsverband gevormd van een tiental zorginstellingen en een viertal universiteiten.
  2. Een (v)echtscheidingsapp
    Deze game is interessant voor psychologen die inzicht willen krijgen in de toestand van ouders die in scheiding liggen. Een psycholoog kan bij het zien van speldata onder andere bepalen in wat voor een echtscheiding de ouder zit, in wat voor psychologische toestand de ouder zich bevindt en waar de ouder tegenaan loopt. Dit kan de psycholoog via een web dashboard interface inzien.

 

Financiering van de vervolgprojecten
Uit de studie bleek dat er in de zorgsector weinig partijen zijn die zelfstandig de financiering van een game kunnen of willen dragen. Er worden daarom ook financieringsoplossingen gezocht.

 

Dit project past goed bij het REAP programma.
Het ondersteunt ondernemers bij nieuwe economische activiteiten door te investeren in de fase van een businesscase die concreet vervolg krijgt.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.


Terug naar nieuws