1. Home»
  2. Nieuws »
  3. De Uitvindfabriek

De Uitvindfabriek

28 november 2016

De Ontdekfabriek is een experience center gericht op kinderen in de leeftijd van 6-14 jaar. De Ontdekfabriek organiseert en faciliteert sinds 2009 in Eindhoven programma’s en evenementen die bijdragen aan talentontwikkeling en sensibilisering voor techniek, design en innovatie bij kinderen. Onderzoekend en Ontwerpend leren is daarbij het uitgangspunt. Het onderwijs in West-Brabant heeft grote behoefte aan invulling van Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren.

 

De Uitvindfabriek
Na het succes in Eindhoven is er groot draagvlak om in Breda een aanverwant initiatief op te starten. De beoogde locatie is de voormalige FAAM fabriek in Breda. Er is behoefte aan een duurzaam en toekomstbestendig programma in West-Brabant. Dit op basis van de bewezen resultaten van De Ontdekfabriek. Er is daarom een plan ontwikkeld voor realisatie van een vestiging van De Ontdekfabriek in Breda onder de naam ‘Uitvindfabriek’. Met de Uitvindfabriek krijgt Breda een unieke leeromgeving op een unieke locatie, de Faamfabriek, waar kinderen kunnen ontdekken, fabriceren en creëren op een unieke locatie. Dit met oog op een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

 

Wat maakt De uitvindfabriek zo bijzonder?
De Uitvindfabriek is geen school waar je iets moet leren, maar een plek waar je iets mag beleven. Kinderen moeten al vroeg keuzes maken die medebepalend zijn voor latere beroepsmogelijkheden. Om deze keuze verantwoord te laten zijn moet er al in een vroeg stadium kennis gemaakt zijn met hun talenten, waaronder hun aanleg voor techniek. In De Uitvindfabriek ontdekken kinderen of zij het in zich hebben en hoe leuk het is om iets te ontwerpen, creëren én te presenteren. En hoe leuk en nuttig de toepassing en de vormgeving van techniek kan zijn. Daarnaast draagt De Uitvindfabriek bij aan het besef dat techniek en innovatie belangrijke onderdelen van de samenleving vormen, en die van West-Brabant in het bijzonder. 

 

Inzet REAP-gelden
Met inzet van REAP-gelden is een realistische businesscase ontwikkeld voor De Uitvindfabriek. Een aantal scholen hebben voor de komende vijf jaar commitment afgegeven om met klassen betaald naar De Uitvindfabriek te komen.

 

Wanneer is De Uitvindfabriek open?
In november is gestart met de verbouwing. In de week van 12 – 18 december kunnen de eerste schoolklassen kennismaken in een ‘pop-up’ Uitvindfabriek. De ambitie is om eind februari 2017 open te gaan. In de loop van het jaar wordt De Uitvindfabriek uitgebouwd naar een volwaardig experience center zoals dat in Eindhoven opereert.

 

 

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.


Terug naar nieuws