1. Home»
  2. Aanvraagformulier en standaard bijlagen

Aanvraagformulier en standaard bijlagen

Indien u een subsidieaanvraag wilt indienen voor uw project, gebruik dan dit aanvraagformulier.

 

In het aanvraagformulier zijn een aantal verplichte bijlagen genoemd. Voor deze bijlagen graag de volgende formats gebruiken:

- format projectplan

- de-minimisverklaring

- format begroting

- samenwerkingsverklaring voorbeeld

 

Indien u een eindverantwoording wilt indienen voor uw project uit de periode 'REAP 2016', gebruik dan dit eindrapportageformulier. In artikel 3.12 van deze regeling zijn de voorwaarden genoemd voor de financiĆ«le verantwoording. Gebruik voor de financiĆ«le eindverantwoording voor REAP-projecten en voor projecten Versterking smart industry en logistiek dit format.